Ekosystemtjänster – så värderar du dem ekonomiskt

Värdering av ekosystemtjänster hjälper till att visa vad vi människor tjänar på att ha en fungerande natur. Det här är kursen för dig som vill få en förståelse och inblick i hur ekosystemtjänster kan värderas ekonomiskt, och vad en värdering kan användas till.

Ekosystemtjänster är produkter och tjänster från ekosystemen som bidrar till vårt välbefinnande. Till exempel bidrar träd och grönska i staden till en lång rad ekosystemtjänster och stora värden för samhället, som till exempel upptag av koldioxid, minskad risk för översvämningar, bullerdämpning, skugga varma sommardagar, estetiska värden och att vi människor peppas att röra på oss, vilket har positiva effekter för vår hälsa.

För att synliggöra betydelsen av ekosystemtjänster för samhället är värdering helt centralt. Utan värdering riskerar ekosystemtjänsterna att bli osynliga och hamna utanför beslutsfattandet.

Den här kursen ger dig insikt kring varför och hur ekosystemtjänster kan värderas och vad värdena kan användas till. Du kommer att vässa din förmåga att argumentera och kommunicera betydelsen av ekosystemtjänster. I kursen varvas teori, konkreta exempel från verkligheten, diskussion och erfarenhetsutbyte.

Kursen ger dig

Utbildningen syftar till att inspirera och motivera dig att ta nästa steg i hållbarhetsarbetet. Vår erfarna kursledare kommer att gå igenom teorin bakom ekonomisk värdering av ekosystemtjänster och ge många svenska och internationella exempel på genomförda värderingar från olika samhällssektorer. Teoretiska moment varvas med praktiska övningar och diskussion mellan deltagarna, vilket ger goda möjligheter till kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Efter genomförd kurs kommer du att ha stärkt din förmåga att argumentera och kommunicera varför ekosystemtjänster är viktiga och behöver vara en självklar del av beslutsfattandet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som behöver få ny inspiration och verktyg för att ta ditt hållbarhetsarbete ett steg längre, t.ex. genom att bli ännu vassare på att kommunicera internt och externt ekosystemtjänsters betydelse och värde. Du kanske är beslutsfattare, stadsplanerare, landskapsarkitekt, kommunekolog, hållbarhetsstrateg.

Förkunskaper

Inga förkunskper krävs.

Ur kursens innehåll

  • Grundläggande kunskap om vad ekosystemtjänster är och exempel på svenska och internationella processer och initiativ som är bra att känna till
  • Exempel på hur svenska myndigheter, kommuner och företag arbetar med EST idag
  • Övning i att belysa den egna verksamheten utifrån ett EST-perspektiv
  • Förståelse för ekonomiska begrepp och metoder såsom exempelvis kapital, externa effekter, olika typer av värden, samhällsekonomisk lönsamhet, m.m.
  • Förståelse för syftet med ekonomisk värdering av EST, hur en värdering görs och vad den kan användas till
  • Insikt genom teori, praktiska exempel, diskussion och praktisk övning

 

Information

Kurs

Ekosystemtjänster – så värderar du dem ekonomiskt

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Stockholm

Onsdag
22 april
Kurskod: G11-200422

Anmälan >>

Göteborg

Onsdag
6 maj
Kurskod: G11-200506

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Åsa Soutukorva Swanberg

Kursansvarig och konsult

010-615 68 40

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>