Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001

Kursen ger dig kunskaper om standarden ISO 9001:2015 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven i standarden.

Kvalitetsarbete handlar om så mycket mer än att bara kontrollera att en produkt eller tjänst uppfyller uppsatta krav. Kvalitetsarbete handlar också om att ha goda kommunikationsvägar, att engagera medarbetarna, ständigt utveckla sin kompetens samt att ha en metodik för att förebygga eller korrigera problemområden. Givetvis har kursen utgångspunkt i den senaste versionen av standarden, nämligen ISO 9001:2015.

Kursen ger dig

Kursen ger dig kunskaper om standarden ISO 9001:2015 samt hur man praktisk kan tillämpa kraven. Kursen ger dig också en helhetsbild av att kvalitetsarbete och kvalitetsledning handlar om att styra hela verksamheten och inte bara produktion/tjänster. Du får också fördjupad insikt i vilken betydelse den nya versionen, ISO 9001:2015, har på din verksamhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en grundläggande förståelse för kvalitetsarbete, kvalitetsledning och ISO 9001:2015. För dig som ska arbeta som kvalitetsansvarig, kvalitetssamordnare, kvalitetschef eller internrevisor är kursen extra värdefull. 

Ur kursens innehåll

  • Kvalitetsbegrepp och principer för kvalitetsarbete och kvalitetsledning
  • Processer och processkartläggning
  • Genomgång och praktisk tillämpning av delkraven i ISO 9001:2015
  • Utökat fokus på nya versionen av ISO 9001:2015, inkluderande bl.a. krav på intressentanalys, riskbaserat arbetssätt och utökat ledningens ansvar
  • Att införa ett kvalitetsledningssystem

  

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Grundläggande kvalitetsledning enligt ISO 9001

Kursavgift

11.200 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Stockholm

Tisdag - Onsdag
13 februari - 14 februari, 2018
Kurskod: E02-180213

Anmälan

 

Jönköping

Onsdag - Torsdag
21 februari - 22 februari, 2018
Kurskod: E02-180221

Anmälan

 

Göteborg

Onsdag - Torsdag
28 februari - 1 mars, 2018
Kurskod: E02-180228

Anmälan

 

Göteborg

Onsdag - Torsdag
11 april - 12 april, 2018
Kurskod: E02-180411

Anmälan

 

Stockholm

Tisdag - Onsdag
8 maj - 9 maj, 2018
Kurskod: E02-180508

Anmälan

 

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Öppen utbildning

010-723 21 10

Kontakta mig