Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015

Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem och möjligheter och hur man med hjälp av miljöledningssystemet, ISO 14001 kan strukturera och systematisera miljöarbetet. Du får även en genomgång av kraven i standarden ISO 14001 och en övergripande genomgång i miljölagstiftning.

Kursen ger dig

Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem och möjligheter och hur man med hjälp av miljöledningssystemet, ISO 14001 kan strukturera och systematisera miljöarbetet. Du får även en genomgång av kraven i standarden ISO 14001 och en övergripande genomgång i miljölagstiftning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya miljöansvariga/miljösamordnare som behöver grundläggande kunskap om miljöledning och ISO 14001. Kursen riktar sig också till er som redan arbetar med miljöfrågor men som vill som vill fräscha upp sina kunskaper i ämnet.

Ur kursens innehåll

 • Introduktion om miljöledning
 • Allmänna miljöprinciper
 • Miljöfrågor igår, idag och i framtiden
 • Miljökrav
 • Skapa bra förutsättningar för införandet av ISO 14001
 • Den röda tråden i ett ledningssystem
 • Kraven i ISO 14001
 • Nya ISO 14001:2015 – likheter och skillnader
 • Certifieringsförfarandet 
 • Rollen som miljöansvarig

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015

Kursavgift

12.900 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Tisdag - Onsdag
28 januari - 29 januari, 2020
Kurskod: G01-200128

Anmälan >>

Malmö

Onsdag - Torsdag
12 februari - 13 februari, 2020
Kurskod: G01-200212

Anmälan >>

Stockholm

Onsdag - Torsdag
4 mars - 5 mars, 2020
Kurskod: G01-200304

Anmälan >>

Jönköping

Onsdag - Torsdag
1 april - 2 april, 2020
Kurskod: G01-200401

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>