Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015

Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem och möjligheter och hur man med hjälp av miljöledningssystemet, ISO 14001 kan strukturera och systematisera miljöarbetet. Du får även en genomgång av kraven i standarden ISO 14001 och en övergripande genomgång i miljölagstiftning.

Kursen ger dig

Kursen ger kunskap om dagens miljöproblem och möjligheter och hur man med hjälp av miljöledningssystemet, ISO 14001 kan strukturera och systematisera miljöarbetet. Du får även en genomgång av kraven i standarden ISO 14001 och en övergripande genomgång i miljölagstiftning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till nya miljöansvariga/miljösamordnare som behöver grundläggande kunskap om miljöledning och ISO 14001. Kursen riktar sig också till befintliga personer som arbetar med miljöfrågor som vill fräscha upp sina kunskaper i ämnet.

Ur kursens innehåll

 • Introduktion om miljöledning
 • Allmänna miljöprinciper
 • Miljöfrågor igår, idag och i framtiden
 • Miljökrav
 • Skapa bra förutsättningar för införandet av ISO 14001
 • Den röda tråden i ett ledningssystem
 • Kraven i ISO 14001
 • Nya ISO 14001:2015 – likheter och skillnader
 • Certifieringsförfarandet
 • Rollen som miljöansvarig

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Grundläggande miljöledning enligt ISO 14001:2015

Kursavgift

11.200 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Stockholm

Onsdag - Torsdag
7 februari - 8 februari, 2018
Kurskod: G01-180207

Anmälan

 

Jönköping

Tisdag - Onsdag
27 februari - 28 februari, 2018
Kurskod: G01-180227

Anmälan

 

Göteborg

Tisdag - Onsdag
27 mars - 28 mars, 2018
Kurskod: G01-180327

Anmälan

 

Malmö

Torsdag - Fredag
12 april - 13 april, 2018
Kurskod: G01-180412

Anmälan

 

Stockholm

Onsdag - Torsdag
16 maj - 17 maj, 2018
Kurskod: G01-180516

Anmälan

 

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Öppen utbildning

010-723 21 10

Kontakta mig