Grundläggande miljöutbildning

Webbutbildning

Kursen syftar till att ge en grundläggande förståelse för globala och lokala miljöfrågor. Vidare syftar utbildningen till att väcka nyfikenhet och engagemang för miljöfrågor hos kursdeltagaren. Utbildningen lyfter både miljöutmaningar så väl som lösningar lämpade för företag och
privatpersoner.


Tilläggsmodul med fördjupning inom ISO 14001 eller Miljödiplomering. Tidsåtgång cirka 45 minuter. Kursintyg erhålls efter avslutad utbildning och alla rätt på frågorna i utbildningen.

Kursen ger dig

Den grundläggande miljöutbildningen ger kursdeltagaren en grundläggande förståelse för globala och lokala miljöfrågor samt lösningar lämpade för företag och privatpersoner. Utbildningen är utformad för att väcka nyfikenhet och engagemang för miljöfrågor hos kursdeltagaren.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som behöver grundläggande kunskap om miljöfrågor. Inga förkunskaper krävs.

Läses den tillsammans med modulen för miljödiplomering uppfyller kursen kravet på miljöutbildning för alla anställda på företag som är miljödiplomerade.

Ur kursens innehåll

  • Globala klimatförändringar och dess effekter
  • Spridning av miljögifter och kemiska ämnen
  • Resursanvändning och cirkulär ekonomi
  • FN:s globala hållbarhetsmål
  • Begreppet hållbar utveckling
  • Ledningssystem för miljö

Upplägg

Kursen läses individuellt och helt på distans via Internet. Kursdeltagaren kan när som helst pausa materialet och vid nästa inloggning fortsätta där hen slutade. Användarlicensen gäller för ett år, vilket gör utbildningen tillgänglig under hela kalenderåret.

Utbildningen kan även företagsanpassas med ytterligare företagsspecifika tillägg eller moduler.

 

Information

E-learning

Grundläggande miljöutbildning

Kursavgift

990 kr (exkl. moms)

Bokning

Webb

Kurskod: miljöutbildning_webb

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Cecilia Houtkamp

Webbutbildning

0709-27 20 35

Kontakta mig >>