Hållbarhets­­­­­­­­­­redovisning enligt GRI Standards

Den här kursen handlar om hur ni med hjälp av GRI Standards kan lyckas med er hållbarhetsredovisning. Kursen hjälper er att via hållbarhetsredovisning utveckla och driva er organisations hållbarhetsarbete.

Kursen ger dig

Kursen hjälper dig att via hållbarhetsredovisning utveckla och driva din organisations hållbarhetsarbete. Du får grundläggande kunskap om GRI Standards innehålls- och metodmässigt. Du får en förståelse för vad som krävs för att redovisningen ska uppfylla GRI Standards. Du lär dig olika sätt att använda redovisningen som en del av er strategiska kommunikation. 

Efter avslutad kurs har du en grundläggande kunskap och kompetens att leda eller delta i arbetet med din organisations hållbarhetsredovisning i enlighet med GRI Standards.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som är intresserade av och vill lära sig mer om hållbarhetsredovisning och GRI Standards.

Förkunskaper

Utbildningen kräver inga förkunskaper, men viss förståelse för hur företag och organisationer arbetar med hållbarhet är bra. 

Ur kursens innehåll

Kursen behandlar bland annat:

  • Begreppsdefinition, historia, trender & affärsnytta
  • Initiativet GRI (Global Reporting Initiative)
  • GRI Standard - dess begrepp, innehåll och struktur
  • Hållbarhetsredovisning i praktiken enligt GRI Standards - process och metodik
  • Intressentanalys
  • Väsentlighetsanalys
  • Granskning av en hållbarhetsredovisning
  • Teori varvas med interaktiva övningar och diskussioner

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Hållbarhets­­­­­­­­­­redovisning enligt GRI Standards

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Onsdag
15 april
Kurskod: C03-200415

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Maria Länje

010-615 33 42

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>