Internrevision av ledningssystem

Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem.

Kursen ger dig

Kunskap och färdigheter om hur man planerar och genomför internrevision av en organisations ledningssystem. Med ledningssystem avses ett infört arbetssätt som utgår från samtliga eller någon av standarderna ISO 9001, 14001, ISO 45001.

 Revisionstekniken som kursdeltagarna lär sig kan även användas för att revidera ledningssystem som inte är baserade på kraven i ISO standarderna, till exempel går tekniken utmärkt att tillämpa på leverantörsrevisioner Genom flera praktiska övningar och kontinuerlig feedback från våra erfarna revisionsledare, vet vi att deltagarna kommer att utvecklas snabbt till en nivå som gör att de efter kursen självständigt kan planera, aktivt delta i genomförande, följa upp revisioner samt rapportera revisionsresultatet. Förutom en grundläggande kunskaper ser vi även att deltagarna får upp ett intresse och blir motiverade av att utveckla revisionsarbetet på hemmaplan.

 Deltagarna får ett erfarenhetsbaserat och innehållsrikt revisionskompendium med sig hem som är väldigt uppskattat. Våra kursledare har stor erfarenhet av olika revisioner och är även tredjepartsrevisorer, vilket innebär att de har mångårig erfarenhet av hur revision utförs på ett värdeskapande sätt.

Målgrupp

Till er som skall utföra interna revisioner och ni som har ansvar för att planera och samordna interna revisioner. För att få ut mer av kursen är det viktigt att ni gör de förberedande arbetsuppgifter om ISO 14001, 9001 och ISO 45001 som vi skickar ut till er ett par veckor innan kursstart.

Förkunskaper

Om ni vill vara riktigt väl förbereda med goda kunskaper i de standarderna rekommenderar vi att ni först går vår/våra grundläggande kurs/er i kvalitets-, miljö- och/eller arbetsmiljöledning.

Ur kursens innehåll

  • Revisionsmetodik enligt ISO 19011
  • Syfte med interna revisioner – granskning eller förbättring?
  • Planering och förberedelse inför revision
  • Genomföra revision
  • Dokumentera och rapportera resultat
  • Följa upp och bedöma av effekten av revisionsresultat
  • Praktiska revisionsövningar
  • Översiktlig genomgång av syftet och innehåll av ISO 9001:2015, 14001:2015 och ISO 45001:2018 ur ett revisionsperspektiv

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Internrevision av ledningssystem

Kursavgift

15.800 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika. Standarderna ingår inte i kursavgiften.

Bokning

Göteborg

Tisdag - Torsdag
8 oktober - 10 oktober, 2019
Kurskod: E05-191008

Anmälan >>

Stockholm

Tisdag - Torsdag
22 oktober - 24 oktober, 2019
Kurskod: E05-191022

Anmälan >>

Jönköping

Tisdag - Torsdag
12 november - 14 november, 2019
Kurskod: E05-191112

Anmälan >>

Göteborg

Tisdag - Torsdag
26 november - 28 november, 2019
Kurskod: E05-191126

Anmälan >>

Malmö

Tisdag - Torsdag
3 december - 5 december, 2019
Kurskod: E05-191203

Anmälan >>

Stockholm

Tisdag - Torsdag
10 december - 12 december, 2019
Kurskod: E05-191210

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>