Kemiska hälsorisker med riskbedömning

Efter kursen har du övergripande kunskap om hur kroppen fungerar och påverkas av olika kemiska ämnen. Kursen är en fortsättning på kursen Arbetsplatsens kemikaliehantering.

För att underlätta vårt dagliga liv använder vi en allt större mängd kemikalier, i dag använder vi 60 gånger mer kemikalier än vad vi gjorde på 1950-talet. En del av dem har inte bara positiva effekter utan kan ge negativa konsekvenser på vår hälsa om de används oförsiktigt och hamnar på fel ställe. I den här kursen vill vi ge dig kunskap om vilka negativa hälsoeffekter som finns och hur du kan förebygga att dina medarbetare utsätts för dem.

Kursen är en fortsättning på kursen Arbetsplatsens kemikaliehantering.

Kursen ger dig

Efter kursen har du övergripande kunskap om hur kroppen fungerar och påverkas av olika kemiska ämnen. Vi går igenom olika typer av vanliga kemikalier som man kan utsättas för i våra arbetsmiljöer. Vi ser på vilka upptagsvägar som finns och hur kemikalier sprids i kroppen. Hur olika ämnen påverkar olika organ. Vi ser på hur du kan bedöma hur hög exponering dina medarbetare utsätts för och vad du kan göra för att förebygga att de får en ohälsosam exponering. Du får även genomföra en riskbedömning och vi ger dig exempel på olika metodiker.

Målgrupp

Dig som ansvarar för kemikaliehanteringen i verksamheter som använder kemikalier som en del i den ordinarie verksamheten för t.ex. rengöring/avfettning, smörjning, limning, ytbehandling i t.ex. verkstadsindustri, lokalvård, monterings-, bygg-, livsmedelsindustri.

Förkunskaper

Du bör ha grundläggande kunskap om kemikaliehantering eller ha gått vår kurs Arbetsplatsens kemikaliehantering.

Ur kursens innehåll

 • Upptagsvägar
 • Funktion hos olika organ
 • Effekter på olika organ
 • Egenskaper hos olika grupper av vanliga kemiska ämnen/produkter
 • Var hittar vi info om egenskaper hos kemikalien
 • Exponering, hygieniska gränsvärden
 • Medicinska kontroller
 • Riskbedömning övningar
 • Hur man kan förebygga ohälsosam exponering
 • Att välja skyddsutrustning

 

Beställningsvillkor

 • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
 • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Kemiska hälsorisker med riskbedömning

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Onsdag
22 april
Kurskod: F06-200422

Anmälan >>

Jönköping

Torsdag
7 maj
Kurskod: F06-200507

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Annelie Linhed

0709-11 99 70

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>