Miljölagstiftning

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet.

Miljöbalken utgör tyngdpunkten i utbildningen men även EU-lagstiftning tas med inom de områden som omfattas. Lagstiftning om brandfarliga varor och skydd mot olyckor tas upp översiktligt då dessa anses vara av stor betydelse ur miljösynpunkt för de som är certifierade enligt ISO 14001. Teori varvas med övningsuppgifter och diskussioner för att på så sätt ge dig konkret inblick i såväl sammanhangen som de detaljerade kraven.

Kursen ger dig

Kursen ger dig en bra grund för att förstå miljölagstiftningen och dess uppbyggnad samt de viktigaste kraven som ställs på en verksamhet. Detta underlättar ditt arbete med att tolka lagkrav, hantera förändringar, följa upp efterlevnaden och hantera myndighetsärenden inom området.

Målgrupp

Kursen vänder sig till dig som har ansvar för miljöarbetet på ditt företag eller dig som behöver ha kunskap om miljölagstiftningens krav.

Ur kursens innehåll

  • Allmänt om lagstiftning
  • Miljöbalken övergripande
  • Miljöfarlig verksamhet, tillstånds- och anmälningsplikt, IED-direktivet
  • Verksamhetsutövarens egenkontroll
  • Hantering av avfall och kemikalier
  • Skydd mot olyckor
  • Brandfarliga varor

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Miljölagstiftning

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Malmö

Tisdag
7 maj
Kurskod: G03-190507

Anmälan

 

Linköping

Tisdag
4 juni
Kurskod: G03-190604

Anmälan

 

Jönköping

Onsdag
11 september
Kurskod: G03-190911

Anmälan

 

Stockholm

Tisdag
15 oktober
Kurskod: G03-191015

Anmälan

 

Göteborg

Tisdag
5 november
Kurskod: G03-191105

Anmälan

 

Malmö

Tisdag
12 november
Kurskod: G03-191112

Anmälan

 

Linköping

Onsdag
4 december
Kurskod: G03-191204

Anmälan

 

Kontakta mig

Contact picture

Niclas Holm

0709-11 99 74

Kontakta mig