Nya ISO 45001 / OHSAS 18001

En kurs i grundläggande arbetsmiljöledning enligt ISO 45001 / OHSAS 18001. ISO 45001 väntas komma under första halvåret 2018 och ersätter då på sikt OHSAS 18001.

 Arbetsmiljöstandarden ISO 45001 väntas komma under första halvåret 2018 och ersätter då på sikt OHSAS 18001. Dessa standarder hjälper verksamheter att på ett systematiskt sätt få till stånd ett bra arbetsmiljöarbete. Kursen ger dig kunskap om hur kraven kan tillämpas i praktiken och hur de kan integreras i befintliga ledningssystem. På så sätt erhålls ett mer effektivt ledningssystem, vilket också gynnar arbetsmiljöarbetet. Drivkraften i sig att införa ett arbetsmiljöledningssystem kan vara olika, men i grunden är det sannolikt lönsamt. Detta eftersom effekten av ett arbetsmiljöledningssystem bidrar till en bättre arbetsmiljö, därigenom ökas trivseln och risken för ohälsa minskar. Det pågår nu också ett arbete med att ta fram en ISO standard för arbetsmiljö som heter ISO 45001. Utbildningen kommer därför också ge information om förändringar som denna standard kommer att medföra.

Kursen ger dig

Efter utbildningen skall kursdeltagarna ha kunskap om hur kraven i ISO 45001/ OHSAS 18001 kan tillämpas i praktiken. Vad som skiljer ISO 45001 / OHSAS 18001 jämfört med AFS 2001:1(systematisk arbetsmiljöarbete) samt hur man kan integrera standarden i befintliga ledningssystem. 

Målgrupp

Arbetsmiljösamordnare, arbetsmiljöansvariga, personer som är ansvariga och delaktiga i att driva och utveckla verksamhetens ledningssystem, interna revisorer och projektledare och motsvarande för införande av OHSAS 18001/ISO 45001.

Ur kursens innehåll

  • Praktisk betydelse av kraven i OHSAS 18001 / ISO 45001
  • Verktyg för att uppfylla krav i OHSAS 18001 / ISO 45001
  • Skillnad OHSAS 18001/ISO 45001 vs AFS 2001:1
  • Process för införande och utveckling av OHSAS 18001 / ISO 45001
  • Genomgång av vissa grundläggande arbetsmiljöbegrepp
  • Lämplig samverkan i samband med införande och drift av OHSAS 18001 / ISO 45001

Förkunskapskrav

Grundläggande förståelse av arbetsmiljöbegrepp är en fördel.

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Nya ISO 45001 / OHSAS 18001

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Tisdag
30 januari
Kurskod: F07-180130

Anmälan

 

Stockholm

Onsdag
21 mars
Kurskod: F07-180321

Anmälan

 

Stockholm

Onsdag
16 maj
Kurskod: F07-180516

Anmälan

 

Göteborg

Tisdag
22 maj
Kurskod: F07-180522

Anmälan

 

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Öppen utbildning

010-723 21 10

Kontakta mig