Nya ISO 45001

- Arbetsmiljöledningssystem

Hösten 2015 kom de nya versionerna av kvalitets- och miljöledningsstandarderna ISO 9001 och ISO 14001. Näst på tur står en förnyelse av standarden för arbetsmiljöledningssystem OHSAS 18001. Under början av 2018 kommer den dessutom att bli en ISO-standard – ISO 45001.

Seminariet riktar sig både till verksamheter som redan är arbetsmiljöcertifierade och vill veta hur den nya ISO-standarden skiljer sig från OHSAS 18001, och till verksamheter som funderar på att införa ett arbetsmiljöledningssystem och vill veta vad det kan innebära.

Verksamheter blir allt mer medvetna om att en bra arbetsmiljö är ett måste för att kunna attrahera och bibehålla kompetent personal. Allt fler kunder ställer dessutom konkreta krav på sina leverantörers arbetsmiljöarbete. Detta har bidragit till att trenden för arbetsmiljöcertifiering pekar starkt uppåt. Antalet arbetsmiljöcertifierade verksamheter i Sverige har ökat med ca 70% under de senaste 3-4 åren.

Ur seminariets innehåll

  • Arbetsmiljöcertifiering – Vad innebär det och vilka krav ställer det på ledning och medarbetare?
  • ISO 45001 – Sammanfattning av kraven i standarden
  • Vilka nya och förändrade krav kommer i ISO 45001? - Skillnader och likheter jämfört med OHSAS 18001 

Tid:10:00 - 12:00 Avslutas med gemensam lunch (ingår i priset).

 

Information

Seminarium

Nya ISO 45001

Kursavgift

1 200 kr (exkl moms). Lunch ingår.

Bokning

Göteborg

Fredag
2 februari
Kurskod: SEM_ISO45001_180202

Anmälan

 

Jönköping

Måndag
19 februari
Kurskod: SEM_ISO45001_180219

Anmälan

 

Kontakta mig

Contact picture

Johan Sund

010-723 21 15

Kontakta mig