Nya ISO 50001:2018 - Energiledningssystem

En ny version av ISO 50001 publicerades under 2018. ISO 50001 är ett effektivt verktyg som stöttar dig i att kartlägga och effektivisera din energianvändning vilket i förlängningen kan leda till stora besparingsmöjligheter.

Kursen hjälper dig med hur man omsätter standardkraven i praktiken, hur du kan arbeta systematiskt med energifrågorna samt ger dig en orientering om energikartläggningar.

Kursen ger dig

Kursen ger dig en introduktion till energiledning, hjälper dig att förstå kraven i ISO 50001:2018 och hur de kan omsättas i praktiken samt hur du kan arbeta systematiskt med energifrågorna med syftet att förbättra din energiprestanda och skapa utrymme för besparingar i din verksamhet.

Målgrupp

Kursen riktar sig till dig som är driftchef, energisamordnare eller har annan roll med ansvarar för drift och utveckling av energiledningssystemet. Kursen är också aktuell för dig som arbetar som t.ex. miljösamordnare, energi- och miljöansvarig, internrevisor, ledningsrepresentant mm och vill ha fördjupade kunskaper om hur den nya standarden påverkar er verksamhet.

Ur kursens innehåll

  • Hur man integrerar energifrågorna i det strategiska arbetet
  • Syftet med ett energiledningssystem
  • Framgångsfaktorer för att lyckas med energiledningssystemet
  • Energikartläggning
  • Likheter och skillnader jämfört med ISO 14001 & 9001
  • Metoder för bedömning av risker och möjligheter
  • Vikten av att ledningen är engagerad

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Nya ISO 50001:2018 - Energiledningssystem

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Stockholm

Onsdag
11 mars
Kurskod: E12-200311

Anmälan >>

Göteborg

Tisdag
5 maj
Kurskod: E12-200505

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Mikael Johansson

Konsult och kursansvarig

0767-60 10 45

Kontakta mig >>