Nya ISO 9001:2015

Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en förståelse för vad de nya standardkraven enligt ISO 9001:2015 innebär och hur förändringen eventuellt påverkar den egna verksamheten.

För dig som har grundläggande kunskaper om ISO 9001 kan vi erbjuda en möjlighet att vara väl förbered när den nya utgåvan av ISO 9001:2015 nu efter hand ska införas. Kursen går igenom de viktigaste ändringarna och vi ger er verktyg samt övar på hur ni kan hantera ändringarna i praktiken.

Kursen ger dig

Kursen ger kunskaper om hur ni kan utveckla ert nuvarande ledningssystem för att uppfylla de nya kraven i standarden. Ni får en genomgång av förändringarna och förslag på metoder och verktyg för att införliva de nya kraven i praktiken.

Målgrupp

Kursen vänder sig till alla som, oberoende av arbetsuppgifter, vill ha en förståelse för vad de nya standardkraven enligt ISO 9001:2015 innebär och hur förändringen eventuellt påverkar den egna verksamheten. För dig som är kvalitetsansvarig, kvalitetssamordnare, kvalitetschef eller internrevisor är kursen extra värdefull eftersom man med fördel snabbt blir insatt i och kan tillämpa kraven enligt nya utgåvan.

Ur kursens innehåll

  • Bakgrunden till förändringarna
  • Fokus på riskbedömningar
  • Förebyggande åtgärder
  • Krav på tydliga handlingsplaner för att nå kvalitetsmål
  • Förtydligande av process begreppet
  • Ökade krav på ledningen

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Nya ISO 9001:2015

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Onsdag
31 januari
Kurskod: E01-180131_2

Anmälan

 

Stockholm

Onsdag
31 januari
Kurskod: E01-180131

Inställd

 

Jönköping

Onsdag
14 mars
Kurskod: E01-180314

Anmälan

 

Malmö

Tisdag
17 april
Kurskod: E01-180417

Anmälan

 

Göteborg

Onsdag
16 maj
Kurskod: E01-180516

Anmälan

 

Stockholm

Onsdag
13 juni
Kurskod: E01-180613

Anmälan

 

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Öppen utbildning

010-723 21 10

Kontakta mig