Riskbedömningar - Arbetsmiljö

Att göra riskbedömning ur arbetsmiljösynpunkt är inte bara viktigt för att öka säkerheten på arbetsplatsen, det är även ett lagkrav.

Med vår kurs vill vi ge dig grundläggande kunskap om vilka lagkrav som finns och olika metoder och verktyg för att genomföra riskbedömningar.

Riskbedömning som verktyg i arbetsmiljöarbetet är både ett effektivt och ett engagerande arbetssätt för att arbeta med arbetsmiljöfrågor. Grundidén är relativt enkel, att hitta risker och prioritera åtgärder mot de allvarligaste riskerna. På så sätt så fokuserar man på det som viktigast först, vilket borde vara naturligt. I praktiken blir det dock inte alltid så, utan styrning mot det som är mest väsentligt finns det alltid risker att man styr och prioriterar fel. Styrning kan då t.ex. ske genom att man prioriterar det som man är bäst på, det man tycker är roligast, eller det man tycker är enklast.

Kursen ger dig

Kursen ger dig grundläggande kunskap om vilka lagkrav som finns men även olika metoder och verktyg för att genomföra riskbedömningar. Ni kommer också att få mallar till de metoder vi går igenom under kursdagen.

Målgrupp

Detta är en kurs för dig som jobbar med eller är ansvarig för arbetsmiljön och riskbedömningar.

Ur kursens innehåll

  • Lagstiftning
  • Olika analysmetoder, bland annat grovriskanalays
  • Skyddsrond/arbetsmiljörond
  • Hantering av olyckor och tillbud
  • Säkerhetskultur

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Riskbedömningar - Arbetsmiljö

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Onsdag
16 oktober
Kurskod: F09-191016

Anmälan >>

Stockholm

Tisdag
26 november
Kurskod: F09-191126

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Utbildning

0709-11 99 76

Kontakta mig >>