Utveckla ert ledningssystem

Behöver ert ledningssystem uppdateras? Detta är kursen för dig som vill vidareutveckla, förbättra och effektivisera ert ledningssystem inom kvalitet, miljö, arbetsmiljö eller hållbarhet.

Kursen lyfter både goda exempel och belyser de vanligaste fallgroparna. Vi arbetar praktiskt och du får ta fram en handlingsplan för hur ni utvecklar och förbättrar ert ledningssystem.

Kursen ger dig

Efter att ha gått denna kurs har du fått nya kunskaper och inspiration att ta dig an uppdateringsarbetet av ert ledningssystem. Du har också fått verktyg och metoder för att ta dig an uppdateringsarbetet samt känner till de vanligaste fallgroparna. Vi arbetar praktiskt och du får arbeta fram en handlingsplan för hur just ni utvecklar och förbättrar ert ledningssystem.

Målgrupp

Denna kurs riktar sig till chefer och ledningsgrupper, Kvalitets-, Miljö och Arbetsmiljöchefer/samordnare och ansvariga samt verksamhetsutvecklare som vill utveckla sitt ledningssystem.

Ur kursens innehåll

  • Kännetecken för värdeskapande ledningssystem
  • Metoder för nulägesanalys
  • Effektiv verksamhetsstyrning & ledningsprocess
  • Ledarskap som driver engagemang
  • Förbättringsarbete och avvikelsehantering

 

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

Utveckla ert ledningssystem

Kursavgift

6.800 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Onsdag
1 april
Kurskod: E11-200401

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Nicole Klemets

Kursansvarig och konsult

0709-27 45 06

Kontakta mig >>

Kontakta mig

Contact picture

Eva Waardahl

Utbildning

0730-93 93 13

Kontakta mig >>