Vägen till ett hållbart arbetsklimat

Med en ökad kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljön ska deltagarna kunna inspirera och motivera andra att gå över till ett för människan mer hållbart arbetssätt och på så vis få till en ekonomisk vinning.

Vi lär er hur ni kan skapa en hållbar arbetsmiljö där varje individ får de förutsättningar som behövs för att utvecklas i sin yrkesroll och långsiktigt vara en tillgång för verksamheten.

Kursen tar upp vad det är i en verksamhet som påverkar medarbetarnas fysiska, organisatoriska och sociala arbetsmiljö. Den ger även insikt, kunskap och verktyg för att kunna jobba med de faktorer som påverkar arbetsmiljön och gör verksamheten mer hållbar, såväl ekonomiskt som personalmässigt.

Kursen ger dig

Med en ökad kunskap om faktorer som påverkar arbetsmiljön ska deltagarna kunna inspirera och motivera andra att gå över till ett för människan mer hållbart arbetssätt och på så vis få till en ekonomisk vinning.

Målgrupp

Kursen riktar sig till alla som är intresserade av hur en verksamhet påverkas av den interna kulturen. Den passar såväl till personer i ledande befattning, chefer, skyddsombud och medarbetare. Inga förkunskapskrav men rekommendationen är man har grundläggande arbetsmiljökunskaper, t.ex. från kursen Arbetsmiljö för chefer och skyddsombud.

Ur kursens innehåll

  • Varför uppstår arbetsrelaterade skador och ohälsa?
  • Chefernas ansvar och betydelse för arbetsmiljön?
  • Sambandet mellan människa, teknik och organisation
  • Hur skapar man en hållbar arbetsmiljö för så väl arbetsgivaren som för den som arbetar i verksamheten?

Information

Kurs

Vägen till ett hållbart arbetsklimat

Kursavgift

5.700 kr (exkl. moms) I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Tisdag
15 oktober
Kurskod: F11-191015

Anmälan >>

Stockholm

Torsdag
14 november
Kurskod: F11-191114

Anmälan >>

Malmö

Torsdag
12 december
Kurskod: F11-191212

Anmälan >>

Kontakta mig

Contact picture

Anna Larsson

0708-599 675

Kontakta mig >>