Vässa era interna revisioner

Nu bjuder vi in till nästa webinarium i vår webinarieserie. Denna gång ger vi er inspiration för att vässa era interna revisioner! Vi går igenom internrevisionens ”fem dödssynder och ni får höra hur man känner igen, och får förslag på lösningar för de vanligaste bristerna.

Att göra värdeskapande revisoner i sin egen verksamhet, ger värdefull kunskap om hur väl man lever upp till olika intressenters förväntningar och krav eller inte. Genom att ha ett genomtänkt och verkningsfullt angreppsätt för att planera, förbereda och genomföra revisionerna samt rapportera resultatet, så får man ett större intresse och engagemang hos såväl företagets ledning, revisorerna själva och de som berörs ute i verksamheten. Revisionen blir då en tillgång för att minimera risker och utveckla verksamheten!

Vårt webinarium ger er inspiration för att vässa era interna revisioner! Vi går igenom internrevisionens ”fem dödssynder" och ni får höra hur man känner igen, och får förslag på lösningar för de vanligaste bristerna:

• Ointresserad ledning
• Slentrianmässig planering
• Bristfällig revisionsmetodik
• Ingen respons på utfärdade iakttagelser
• Oattraktiv redovisning

Anmäl dig via denna länk

Information

Webbinarium

Vässa era interna revisioner

Kursavgift

Kostnadsfritt

Bokning

Webbinarium

Fredag
27 september
Kurskod: Webinar_27sept

Anmälan >>