VDA 6.3 Processrevisioner

Utbildningen ges i syfte att förstå kraven i VDA 6.3 och att dessutom lära deltagarna att genomföra VDA 6.3 revisioner i sin verksamhet eller hos underleverantörer.

Företag som levererar till vissa tillverkare i den tyska bilindustrin kräver att man kan uppvisa att man har genomfört sina internrevisioner (processrevisionerna) enligt VDA 6.3. Sedan en tid tillbaka så har Scania blivit uppköpta av Volkswagengruppen vilket innebär att många svenska leverantörer har nu fått krav på att genomföra VDA 6.3 revisioner som en del av internrevisionerna.

Enligt VDA-kraven så måste internrevisorerna vara certifierade av VDA (Verband der Automobilindustrie) för att få genomföra internrevisioner i sin verksamhet enligt en checklista som finns i VDA 6.3. En sådan internrevision resulterar i ett procenttal som klassar organisationen i 3 nivåer: kapabel, kapabel med villkor eller inte kapabel.

Utbildningen ges i syfte att förstå kraven i VDA 6.3 och att dessutom lära deltagarna att genomföra VDA 6.3 revisioner i sin verksamhet eller hos underleverantörer. Utbildningen är 2 dagar. Viktigt att påpeka är att kursdeltagarna inte kommer att bli VDA 6.3 certifierade processrevisorer efter en sådan utbildning.

Kursen ger dig

Denna kurs ger dig kunskap i hur man genomför en processrevision enligt VDA 6.3. Kursen baserar sig på upplägget enligt VDA´s checklistor (P1-P7) där vi stegvis går igenom dessa och på vilket man poängbedömer verksamheten med hjälp av dessa checklistor.

Målgrupp

Utbildningen riktar sig till främst internrevisorer som ska genomföra VDA 6.3 revisioner men även till andra delar av organisationen som vill få en inblick i och en förståelse hur VDA 6.3 revisioner görs.

Ur kursens innehåll

  • Strukturen i VDA
  • Processangreppssättet och revisionsprinciper
  • Genomgång av sektionerna P2-P7 i VDA 6.3
  • Poängbedömning enligt VDA 6.3
  • Användning av Excel-program för dokumentation av revisionsresultat
  • Praktiska revisionsövningar enligt VDA 6.3

Beställningsvillkor

  • Vid återbud senare än 14 dagar före kursstart debiteras halva avgiften, vid återbud senare än 7 dagar innan kursstart debiteras hela avgiften.
  • Du får gärna överlåta platsen till någon annan på ditt företag, om du skulle få förhinder.

Information

Kurs

VDA 6.3 Processrevisioner

Kursavgift

11.200 kr (exkl. moms). I priset ingår kursdokumentation, lunch och fika.

Bokning

Göteborg

Torsdag - Fredag
7 juni - 8 juni, 2018
Kurskod: E08-180607

Inställd

 

Kontakta mig

Contact picture

Petra Leman

Öppen utbildning

010-723 21 10

Kontakta mig